Certyfikaty

 

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej      Rejestr Organizatorów Turystyki                      Patronat SITS - Stowarzyszenie Instruktorów  

 Turystycznej TU Europa                              i Pośredników Turystycznych                           i Trenerów Snowbordu                       

                                                                    Marszałka Województwa Śląskiego nr 845


     

 

                                                

 

 

 

Nasi Partnerzy